KEÇİ TÜRLERİ

Saanen Keçisi ve Tekesi

Genel olarak keçiler küpeli , kısa ve beyaz tülüdür. Meme iki but arasına iyice yerleşmiş olup , koltuk tipi bezel memedir. Gelişme hızı , süt ve döl verimi oldukça yüksektir. 1959 yıllarında Türkiye'ye de geliştirilmiş saf ve melez olarak yetiştirilmektedir.

Verim Özellikleri ;

SAANEN ırkının en önemli özelliklerinden biride farklı ilklim koşullarına uyum yeteneği sayesinde, görüldüğü yerlere çok çabuk adapte olmaktadır. Yüksek verim yeteneği ancak çok iyi koşullarda bakım ve beslenmeyle ortaya çıkar. SAANEN keçilerinde yemden yaralanma yeteneği çok yüksektir ve erken çağda olgunluğa ulaşır , hızlı ürer. Bu da SAANEN ırkının yetiştirme yönünden en önemli avantajıdır. Döl verimi yüksek olan ırk , genelde ikiz yada üçüz doğum yapar. Canlı ağırlık , erkekler de 70kg , dişilerde ise 50kg'dır. Ortalama 2.5 yaşında süt verimi 900kg ve laktasyon süresi 280 gün'dür.


Toggenburg Keçisi

İsviçre keçi ırkıdır. Vücut kahve-kırmızı karışımıdır. Gözlerinden ağıca kadar , sağ ve soldan aşağı doğru inen beyaz renkli iki adet akıntısı vardır.

Verim Özellikleri ;

Laktasyon süt verimi 700kg olup , yaklaşık 275 gün sağılmaktadır. Dişileri ortalama 40-45kg , erkeler ise 65-75kg arasındadır.


Malta Keçisi

Malta adsında Nubya ve Damascus keçisi ile Nursiye keçilerde süt verimini artıtmak amacı ile yapılmış keçi ırkıdır. Akdeniz Ülkerlinde küçük guruplar halinde yetiştirilir. Türkiye'de Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde , özellikle İzmir çevresinde Çeşme ve Kuş adasın da bulunur. Malta keçilerinde renk çoğunlukla kahverengidir. Deri ince vücudu örten kıllar kısa ve incedir. Kulaklar uzun ve sarkıkdır. Memeler iyice gelişmiş olup , üzerindeki damarlar belirgindir. Diğer süt keçilerinde olduğu gibi vücudu önden arakaya gelişme gösterir.

Verim Özellikleri ;

Keçilerin ergin canlı ağırlığı 35-40 iken erkelerin canlı ağırlığı 45-50kg arasındadır. Laktasyon döneminde süt verimi 500-600kg arasında dır. Lakyasyon süresi 250-300 arasında dır. Bir batında oğlak sayısı 2-5 arasında değişmektedir.


Kilis Keçisi

Her türlü ilklim koşullarına iyi uyum sağlayabilen , küçük aile işletmeleri halinde veya sürüler halinde yetiştirilen , sağlan vücut yapıları ü uzun yürüyüş yetenekli , süt ve döl verimi iyi olan keçi ırkıdır. Güney Doğu Anadolu bölgesinde , özellikle Hatay , Gaziantep ve Urfa dolaylarında yetişen bu ırk, Suriye ‘den getirtilen Halep keçileri ile kıl keçileri arasında yapılan melezleme ile ortaya çıkmıştır. Genellikle siyah renk de olup , kulakları uzun ve geniştir. Meme iyi gelişmiş olup iki bacak arasında öne doğru uzanmaktadır.

Verim Özellikleri ;

Ergin tekelerin canlı ağırlığı 60-90kg , dişilerin ise 45-65kg arasındadır. Laktasyon sğt verimi 200-350kg olup , laktasyon süresi 250-300 gün'dür.


Boer Keçisi

Et keçisi ırk olarak nitelendirilmektedir. Güney Afrika da yetiştirilen Boer keçileri et verimi yönünde seleksiyon olarak yetiştirilmektedir. Kıl örtüsü beyaz baş ve boyun kızıl renktedir. Bu nedenle yılda 2 veya 2 yılda 3 kez doğum yapabilirler. Canlı ağılığı 60-70kg arasındadır.


Tiftik Keçisi (Ankara Keçisi)

Esas yetiştirilme yeri Ankara ve çevresi olduğu için Tiftik keçisi tün dünyada Angora ( Ankara ) keçisi olarak bilinir. Tekeler ve keçiler genellikle boynuzsuzdur. Bu keçi ırkında kullalar uzun ve sarkıktır. Tiftik keçilerinin büyük çoğunluğu beyazdır , ancak Siirt ve Mardin yörelerinde siyah , kahverengi ve gri renklere de rastlanmaktadır. Bu keçinin en önemli özelliği tiftik'dir. Tiftik uzun , yumuşak ve elyaftan oluşan değerli bir tekstil hammaddesidir.

Verim Özellikleri ;

Keçiler de canlı ağırlık 30-40kg , tekeler de ise 45-55kg arasında dır. Tiftik keçileri genelde sağılmaz , ancak sağıldıklarında yavruların emdiği süt hariç 25-50kg süt vermektedir. Laktasyon süresi 120-130 gündür. İkiz doğum aranı %2-5'dir


Kaşmir Keçisi

İran , Irak , Afganistan , Rusya , Pakistan , Hindistan ve Nepal başta olmak üzere Orta Asya ülkelerinde 3.5bin metre yükseklikte yaşamaktadır. Tekstil sanayinin önemli bir hammaddesi olan kaşmir üretimi amacı için yetiştirilmektedir. Çok ince kıllardan oluşan kaşmir çok yüksek fiyatlara satılmaktadır.

Verim Özellikleri;

Canlı ağırlık 30-40kg , yıllık kaşmir verimi 150-200kg arasındadır.  


Kıl Keçisi

Türkiye'de en yaygın olarak yetiştirilen (%81) keçi ırkıdır. Halk arasında kara keçi olarak adlandırılır. Dağlık ve tepelik bölgelerde yetiştiriciliği yaygındır. Kıl keçilerinin renkleri siyah olup , gri , kahverengi ve alaca renklere de rastlanır.

Verim Özellikleri ;

Döl verimi çok yüksek olmadığından dolayı bir doğumda genellikle bir oğlak verir. Laktasyon verimi 180-235 gün olup , süt verimi 100-130kg arasında değişmektedir. Keçilerde canlı ağırlık 45-65kg , tekelerde ise 60-990 kg 'dir. Kıl verimi tekelerde 1-2kg , dişiler de ise 0.5-1kg arasındadır.